ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
აირჩიეთ ავტორიზებადი საქმაინობის კატეგორიები
დეტალები

-
ორგანიზაციასაგადასახადო კოდივებ გვერდიმომსახურების შესახებ მონაცემებიაღწერილობამომსახურების გავრცელების საშუალებაინფორმაცია მომსახურების მიწოდების მიზნით გამოყენებული საშუალებების შესახებუფლებამოსილი საკონტაქტო პირის მონაცებებიგადაწყვეტილების ნომერიგადაწყვეტილების ტიპიავტორიზაციის თარიღიკანონის კრიტერიუმებიშექმნის თარიღი
პრემიუმ ვებ სოლუშენს 404503042 ვიდეოგაზიარების მომსახურების პლატფორმა არ მიეკუთვნება სხვა მომსახურების ნაწილსკომპანიის მიერ შექმნილი ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მეშვეობით შპს „პრემიუმ ვებ სოლუშენსი“ სარედაქციო პასუხისმგებლობის გარეშე უზრუნველყოფს მომხმარებლების მიერ გენერირებული სხვადასხვა სახის და შინაარსის ვიდეორგოლების მიწოდებას საზოგადოებისთვის;ინტერნეტი; ვებგვერდი: www.myvideo.ge

აპლიკაცია; ვებგვერდი

მიხეილ მახათელაშვილი. ტელ:579990669; ელ.ფოსტა: misho@itdc.ge

გ-23-1/299გატარება29.06.2023 0:00:00

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

04.07.2023 9:09:10