სარგებლობის უფლებები
ფილტრი
 ნებ. № ნებ. სახემფლობელიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №სტატუსი
F1391სიხშირეშპს დაცვის სამსახური თბილისი08.09.201608.09.2017 2017-5-11(339/19) ვადაგასული
F1458სიხშირეშპს ორიონი-კოდი 36512.01.201712.01.2018 2017-1-12(13/7) ვადაგასული
F1459სიხშირესსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი12.01.201712.01.2018 2017-1-12(12/7) ვადაგასული
F1460სიხშირეშპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია12.01.201712.01.2018 2017-1-12(11/7) ვადაგასული
F1461სიხშირეშპს პანალპინა საქართველო12.01.201712.01.2018 2017-1-12(10/7) ვადაგასული
F1462სიხშირეინდ. მეწარმე ივანე გოგიძე12.01.201712.01.2018 2017-1-12(14/7) ვადაგასული
F1463სიხშირეN/A ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია12.01.201712.01.2018 2017-1-12(09/7) ვადაგასული
F1464სიხშირეშპს შავი ზღვის ტერმინალი17.01.201717.01.2018 2017-1-17(23/7) ვადაგასული
F1465სიხშირეშპს ტრანსფორდი17.01.201717.01.2018 2017-1-17(24/7) ვადაგასული
F1466სიხშირეშპს ტაქსი პირველი17.01.201717.01.2018 2017-1-17(25/7) ვადაგასული
F1468სიხშირეშპს ბათუმის საზღვაო ნავსადგური26.01.201726.01.2018 2017-1-26(35/7) ვადაგასული
F1469სიხშირესს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია26.01.201726.01.2018 2017-1-26(33/7) ვადაგასული
F1470სიხშირეშპს ლა მაგი26.01.201726.01.2018 2017-1-26(34/7) ვადაგასული
F1471სიხშირეშპს ომეგა მ.ბ.რ.26.01.201726.01.2018 2017-1-26(36/7) ვადაგასული
F1472სიხშირეN/A გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) წარმომადგენლობა საქართველოში02.02.201702.02.2018 2017-2-2(62/7) ვადაგასული
F1473სიხშირესს თელასი16.02.201716.02.2018 2017-2-16(95/7) ვადაგასული
F1474სიხშირეN/A საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო26.01.201703.02.2017 2017-1-26(55/7) ვადაგასული
F1475სიხშირეშპს ფოთი პაილოტი02.02.201702.02.2018 2017-2-2(63/7) ვადაგასული
F1476სიხშირეშპს ჯიფაუერი09.02.201709.02.2018 2017-2-9(80/7) ვადაგასული
F1477სიხშირეშპს ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯი09.02.201709.02.2018 2017-2-9(79/7) ვადაგასული
12345678910...>>
ჩანაწერების რაოდენობა : 1647 გვერდები