პირი - საქართველოს საპატრიარქო ტელევიზია ერთსულოვნება
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
სსიპ საქართველოს საპატრიარქო
204395537
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მიხეილი
ფოფხაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B126
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა29.06.201229.06.2022 GD  გაუქმებული
F13
სიხშირული (F)
   02.06.201602.06.2026 592/4  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი
ქართული18
ციფრული( სტერეო + მულტიპლექსი - 01/07/15),
თანამგზავრული( საქართველო - 23/11/08),
ინტერნეტი( საქართველო - 23/11/08),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 23/11/08),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ტელეკომპანია "ერთსულოვნების" ბადე შედგება რელიგიურ, კულტურულ-საგანმანათლებლო, შემეცნებით, სასოფლო-სამეურნეო, მუსიკალურ, სპორტულ, საბავშვო, საყმაწვილო და სოციალურ საკითხებზე მომზადებული გადაცემებისა და მხატვრულ-მულტიპლიკაციური ფილმებისგან.
08.04.2013 NA
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს