პირი - გაერთიანებული მობილურების სპეც კავშირი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ავთანდილ
იაშვილი
01002004622
50
ერნასტი
ინასარიძე
01019012512
25
ავთანდილ
დარახველიძე
24001002888
25
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ავთანდილ
დარახველიძე
დირექტორი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს