პირი - გაერთიანებული მობილურების სპეც კავშირი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ავთანდილ
იაშვილი
01002004622
50
ერნასტი
ინასარიძე
01019012512
25
ავთანდილ
დარახველიძე
24001002888
25
 სახელიგვარითანამდებობა
ავთანდილ
დარახველიძე
დირექტორი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს