პირი - მომავლის რეკლამა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გიორგი
კორახაშვილი
01010005631
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
სიმონი
ძნელაძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული12
თანამგზავრული(საქართველო), ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო), ციფრული(ღია აფხაზეთისათვის მულტიპლექსი, ჩხოროწყუს მულტიპლექსი, წალენჯიხის მულტიპლექსი)
ფასიანი/უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ციფრული)
შპს "მომავლის რეკლამა" დაფუძნდა 2010 წელს. 2011 წელს ჩვენ შევქმენით რადიოსადგური "დარდიმანდი". სწორედ რადიოს ბაზაზე შეიქმნა ტელეკომპანია "დარდიმანდი", რომლის ძირითადი საქმიანობაა ქართული მუსიკის პოპულარიზაცია. არხზე თავმოყრილია სხვადასხვა დროს გადაღებული მუსიკალური კლიპები და კონცერტები.
28.07.2014 2018-6-28(379/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს