პირი - მომავლის რეკლამა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გიორგი
კორახაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული12
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),
ციფრული( ჩხოროწყუს მულტიპლექსი, წალენჯიხის მულტიპლექსი, ღია აფხაზეთისათვის მულტიპლექსი),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი/უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ციფრული)
შპს "მომავლის რეკლამა" დაფუძნდა 2010 წელს. 2011 წელს ჩვენ შევქმენით რადიოსადგური "დარდიმანდი". სწორედ რადიოს ბაზაზე შეიქმნა ტელეკომპანია "დარდიმანდი", რომლის ძირითადი საქმიანობაა ქართული მუსიკის პოპულარიზაცია. არხზე თავმოყრილია სხვადასხვა დროს გადაღებული მუსიკალური კლიპები და კონცერტები.
28.07.2014 2018-6-28(379/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს