პირი - ჯრკომ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
პაატა
მეშველიანი
01006004158
18
ბესიკ
მეშველიანი
27001000230
34
სანდრო
მეშველიანი
01006018629
15
დავით
მეშველიანი
01005000832
33
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ბესიკ
მეშველიანი
დირექტორი


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
მოძრავი თანამგზავრული სატალეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
B.S.1.0 მოძრავი თანამგზავრული სატალეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
13.10.2010  
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ელემენტების გაფართოებული რესურსებით უზრუნველყოფა
A.F.7.1 ელექტრონული საკომუნიკაციო ანძების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2016  
მოძრავი საკომუნიკაციო სისტემების აბონენტების გაფართოებული მომსახურებით უზრუნველყოფა
B.M.2.6 სხვა მოძრავი საკომუნიკაციო მომსახურება
13.04.2016  
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს