პირი - სილქნეტი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს სილქნეტ ჰოლდინგი
404569285
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
დავითი
მამულაიშვილი
გენერალური დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
F105
სიხშირული (F)
   04.10.201804.10.2033 561/11 ჯეოსელიმოქმედი
F17
სიხშირული (F)
   01.02.201501.02.2030 561/11 ჯეოსელიმოქმედი
F18
სიხშირული (F)
   01.02.201501.02.2030 561/11 ჯეოსელიმოქმედი
F24
სიხშირული (F)
   01.02.201501.02.2030 561/11 ჯეოსელიმოქმედი
F28
სიხშირული (F)
   12.03.201011.08.2016 125/22 გაერთიანებული ტელეკომივადაგასული
F36
სიხშირული (F)
   01.12.201601.12.2026 819/5 გლობალ კონტაქტ კონსალტინგიმოქმედი
F48
სიხშირული (F)
   05.05.201605.05.2026 280/6  მოქმედი
F53
სიხშირული (F)
   18.01.201718.01.2027 17/6  მოქმედი
F54
სიხშირული (F)
   09.12.201609.12.2026 819/5 გლობალ კონტაქტ კონსალტინგიმოქმედი
F98
სიხშირული (F)
   11.08.201611.08.2026 546/6  მოქმედი
N105
ნუმერაცია (N)
   12.03.201028.09.2017 123/2  ვადაგასული
N122
ნუმერაცია (N)
   12.03.201028.01.2015 124/2  ვადაგასული
N136
ნუმერაცია (N)
   12.03.201024.10.2018 124/2  ვადაგასული
N139
ნუმერაცია (N)
   12.03.201028.01.2015 124/2  ვადაგასული
N140
ნუმერაცია (N)
   12.03.201028.01.2015 124/2  ვადაგასული
N166
ნუმერაცია (N)
   21.01.201121.01.2021 25/1  ვადაგასული
N169
ნუმერაცია (N)
   11.11.201111.11.2021 561/11 ჯეოსელივადაგასული
N176
ნუმერაცია (N)
   30.12.201130.12.2021 561/11 ჯეოსელივადაგასული
N2
ნუმერაცია (N)
   12.03.201015.07.2015 123/2  ვადაგასული
N20
ნუმერაცია (N)
   12.03.201012.02.2019 123/2  ვადაგასული
12


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ადგილობრივი დაშვების (სადენიანი) ქსელითა და/ან (სადენიანი) ქსელის ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.1.1 სპილენძის წყვილების ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა.
10.03.2010  
ძირითადი საკომუტაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.3.1 არხული საკომუტაციო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2010  
ძირითადი საკომუტაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.3.2 პაკეტური საკომუტაციო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2010  
მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის სახაზო (სადენიანი) გატარების საშუალებებითა და/ან მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული (სადენიანი) სისტემების ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.4.2 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური სახაზო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2010  
მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის სახაზო (სადენიანი) გატარების საშუალებებითა და/ან მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული (სადენიანი) სისტემების ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.4.5 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემების ტერმინალური საშუალებებს ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2010  
მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის (უსადენო) გატარების საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.5.1 რადიოსიხშირული მაგისტრალური არხებისა და შესაბამისი ელემენტების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2010  
საკომუნიკაციო საკანალიზაციო არხებით უზრუნველყოფა
A.F.6.1 საკანალიზაციო არხების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2010  
ფიჭური ორგანიზების ტიპის საკომუნიკაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.M.1.3 CDMA
10.03.2010  
ფიქსირებული საკომუნიკაციო სისტემის აბონენტების სატელეფონო ხმოვანი კავშირით მომსახურება
B.F.1.1 ადგილობრივი სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
10.03.2010  
ფიქსირებული საკომუნიკაციო სისტემის აბონენტების სატელეფონო ხმოვანი კავშირით მომსახურება
B.F.1.2 საერთაშორისო სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
10.03.2010  
ფიქსირებული საკომუნიკაციო სისტემის აბონენტების სატელეფონო ხმოვანი კავშირით მომსახურება
B.F.1.3 საქალაქთაშორისო სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
10.03.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.2 სპილენძის წყვილებით ინტერნეტ მომსახურება (DSL)
10.03.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.7 CDMA
10.03.2010  
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.1 ტელემაუწყებლობის ტრანზიტი
10.03.2010  
ადგილობრივი დაშვების (სადენიანი) ქსელითა და/ან (სადენიანი) ქსელის ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.1.2 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2010  
ადგილობრივი დაშვების (სადენიანი) ქსელითა და/ან (სადენიანი) ქსელის ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.1.4 სპილენძის წყვილებით ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ტერმინალური საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2010  
ადგილობრივი დაშვების (სადენიანი) ქსელითა და/ან (სადენიანი) ქსელის ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.1.5 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ტერმინალური საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.3 ოპტიკური ქსელით ინტერნეტ მომსახურება
10.03.2010  
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ელემენტების გაფართოებული რესურსებით უზრუნველყოფა
A.F.7.2 საბილინგო მონაცემთა ბაზების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2010  
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ელემენტების გაფართოებული რესურსებით უზრუნველყოფა
A.F.7.3 სააბონენტო (მომხმარებელთა) მონაცემთა ბაზების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
10.03.2010  
123
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
ზოგადი გასართობი (სპორტი)
ქართული, რუსული, ინგლისური16
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი (თანამგზავრული), ფასიანი (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
სილქ სპორტ HD 2ზე მაყურებელს ეძლევა საშუალება უყუროს სპორტის სხვადასხვა სახეობის ყველაზე მოთხოვნადი, მაღალრეიტინგული და პრესტიჟული ტურნირებისა და ჩემპიონატების ტრანსლირებას, რეპორტაჟებს, მიმოხილვებსა და გადაცემებს. ძირითადი აქცენტი გაკეთდება საკალათბურთო ჩემპიონატებსა და ლიგებზე.
21.12.2016 2017-3-9(153/2) მოდიფიცირება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
ზოგადი გასართობი (სპორტი)
ქართული, ინგლისური, რუსული16
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი (თანამგზავრული), ფასიანი (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
სილქ სპორტ HD 3-ზე მაყურებელს ეძლევა საშუალება უყუროს სპორტის სხვადასხვა სახეობის ყველაზე მოთხოვნადი, მაღალრეიტინგული და პრესტიჟული ტურნირებისა და ჩემპიონატების ტრანსლირებას, რეპორტაჟებს, მიმოხილვებსა და გადაცემებს. ძირითადი აქცენტი გაკეთდება საჩოგბურთო ჩემპიონატებსა თუ ლიგებზე.
21.12.2016 2017-3-9(153/2) მოდიფიცირება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
ზოგადი გასართობი (სპორტი)
ქართული, რუსული, ინგლისური16
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი (თანამგზავრული), ფასიანი (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
სილქ სპორტ HD 1-ზე მაყურებელს ეძლევა საშუალება უყუროს სხვადასხვა სახეობის ყველაზე მოთხოვნადი, მაღალრეიტინგული და პრესტიჟული ტურნირებისა და ჩემპიონატების ტრანსლირებას, რეპორტაჟებს, მიმოხილვებსა და გადაცემებს. ძირითადი აქცენტი გაკეთდება საფეხბურთო ჩემპიონატებსა თუ ლიგებზე.
21.12.2016 2024-2-15(გ-24-2/71) მოდიფიცირება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
ზოგადი გასართობი (მხატვრული კინო)
ქართული, ინგლისური, რუსული16
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი (თანამგზავრული), ფასიანი (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
silk კინო ჰოლივუდზე მაყურებელს ეძლევა საშუალება იხილოს ყველა დროის ჰოლივუდის წამყვანი ფილმები
21.12.2016 2017-3-9(153/2) მოდიფიცირება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
ზოგადი გასართობი (მხატვრული კინო)
ქართული, ინგლისური, რუსული16
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი (თანამგზავრული), ფასიანი (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
Silk კინო კოლექციაზე მაყურებელს ეძლევა საშუალება იხილოს ნებისმიერი ჟანრის ფილმები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან
21.12.2016 2017-3-9(153/2) მოდიფიცირება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
ზოგადი გასართობი/მხატვრული ფილმები/საბავშვო თემატიკის გადაცემები
ქართული, ინგლისური, რუსული12
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი (თანამგზავრული), ფასიანი (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
Silk kids მაყურებელს ეძლევა საშუალება იხილოს ნებიმიერი ჟანრის, ყველა დროის საუკეთესო ფილმები და ასევე, ოსკარის, ოქროს გლობუსის, კანის, ვენეციის, ბერლინისა და სანდენსის ფესტივალების ნომინანტი კინოშედევრები, ანიმაციური ფილმები, საბავშვო თემატიკის კონტენტი
21.12.2016 2017-3-9(153/2) მოდიფიცირება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი/სპორტი, მხატვრული და დოკუმენტური კინო, სერიალები, ანიმაცია
ქართული, ინგლისური, რუსული14
ციფრული( MUXE მულტიპლექსი - 08/08/15),
ინტერნეტი( საქართველო - 08/08/15),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 08/08/15),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
Silk Universal-ის შემთხვევაში არხის გავრცელება მოხდება ციფრული მაუწყებლობით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, რომელიც გაჯერებული იქნება მრავალფეროვანი კონტენტით, კერძოდ: სპორტი, ფილმები, დოკუმენტალისტიკა, სერიალები, ანიმაციები, მულტიპლიკაციური ფილმები და ა. შ.
21.12.2016 2017-3-9(153/2) მოდიფიცირება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი
ქართული, ინგლისური, რუსული16
თანამგზავრული( საქართველო - 26/09/16),
ინტერნეტი( საქართველო - 26/09/16),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 26/09/16),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი (თანამგზავრული), ფასიანი (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
Silk დოკუმენტურზე მაყურებელს საშუალება ექნება გაეცნოს მსოფლიოს წამყვანი სტუდიების სხვადასხვა სახის შემეცნებით კონტენტს.
21.12.2016 2017-3-9(153/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
თემატიკამაუწყებლობის ენააღწერილობაშენიშვნაგადაწყვეტილების ტიპინომერიავტ. თარიღიტექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიგადაწყვ. №
გასართობი, შემეცნებითიქართული, ინგლისური, რუსული (კონტენტის მიხედვით)სს "სილქნეტის“ მიერ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული მომსახურების ფარგლებში მომხმარებლებს საშუალება აქვთ პროგრამული კატალოგის მეშვეობით აირჩიონ და უყურონ კატალოგში განთავსებულ სხვადასხვა სახის პროგრამებს მათ მიერ ინდივიდუალური მოთხოვნის შესაბამისად, მომხმარებლების მიერ არჩეულ დროს. ვებ-გვერდის მისამართია - www.silknet.com  გატარებაგ-23-1/30329.06.2023

ვებ გვერდი (საქართველო - 29/06/23),
აპლიკაცია (საქართველო - 29/06/23),
სეპ-ტოპ ბოქსი (საქართველო - 29/06/23),
სხვა (საქართველო - 29/06/23),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი,

2023-6-29(გ-23-1/303)
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს უფლების №უფლ. სახეუფლ. დანიშნულებაგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №სტატუსი
F2284
სიხშირე
 12.03.202031.12.2024 გ-20-13/316 მოქმედი
F2610
სიხშირე
 07.10.202131.12.2025 გ-21-13/557 მოქმედი
F2782
სიხშირე
 05.10.202231.12.2026 გ-22-13/409 მოქმედი
F2796
სიხშირე
 27.10.202231.12.2026 გ-22-13/452 მოქმედი
F2825
სიხშირე
 01.01.202331.12.2027 გ-22-13/590 მოქმედი
F2990
სიხშირე
 01.12.202331.12.2027 გ-23-13/519 მოქმედი
F3002
სიხშირე
 01.01.202431.12.2028 გ-23-13/569 მოქმედი
N106
ნუმერაცია
ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილო­ბების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;08.02.201308.02.2025 86/24 მოქმედი
N112
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით დამატებული ღირებულების მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;01.03.201301.03.2025 561/11 მოქმედი
N113
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით დამატებული ღირებულების მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;01.03.201301.03.2025 561/11 მოქმედი
N114
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით დამატებული ღირებულების მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის; 01.03.201301.03.2025 561/11 მოქმედი
N115
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით დამატებული ღირებულების (საქველმოქმედო) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის; 01.03.201301.03.2025 561/11 მოქმედი
N116
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით დამატებული ღირებულების (საქველმოქმედო) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის; 01.03.201301.03.2025 561/11 მოქმედი
N117
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით დამატებული ღირებულების (საქველმოქმედო) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის; 01.03.201301.03.2025 561/11 მოქმედი
N118
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით დამატებული ღირებულების (საქველმოქმედო) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის; 01.03.201301.03.2025 561/11 მოქმედი
N119
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით დამატებული ღირებულების (მოზრდილთათვის) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის; 01.03.201301.03.2025 561/11 მოქმედი
N120
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით დამატებული ღირებულების (ინტერაქტიული) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;01.03.201301.03.2025 561/11 მოქმედი
N121
ნუმერაცია
ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;22.03.201322.03.2025 180/24 მოქმედი
N126
ნუმერაცია
ავტორიზებადი საქმიანობის განხორციელებისას, ტექსტური/მულტიმედიური შეტყობინებების ნომრებით არასატელეკომუნიკაციო (დამატებული ღირებულების) სერვისის მიწოდების უზრუნველსაყოფად; 12.04.201312.04.2025 561/11 მოქმედი
N127
ნუმერაცია
ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;12.04.201312.04.2025 249/24 მოქმედი
123456789
 სამოქმედო ზონაგადაწყვეტილებარესურსიშენიშვნა
- 2010-3-12(123/13) -სიხშირე
- 2010-3-12(120/19) -სიხშირე
- 2011-3-25(138/13) -სიხშირე
- 2010-3-19(142/13) -სიხშირე
- 2011-5-6(215/13) -სიხშირე
- 2018-2-22(101/19) -სიხშირე
- 2018-2-22(101/19) -სიხშირე
- 2010-3-12(120/19) -სიხშირე
- 2010-3-12(120/19) -სიხშირე
- 2010-3-12(120/19) -სიხშირე
- 2015-8-6(453/13) -სიხშირე
- 2012-7-13(472/13) -სიხშირე
- 2011-10-10(512/13) -სიხშირე
- 2010-5-7(219/13) -სიხშირე
- 2018-2-22(101/19) -სიხშირე
- 2010-12-24(587/13) -სიხშირე
- 2014-11-6(612/13) -სიხშირე
- 2010-3-12(120/19) -სიხშირე
- 2013-10-11(616/13) -სიხშირე
- 2018-2-22(101/19) -სიხშირე
12