პირი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მამუკა
თავხელიძე
01020006864
75
ეკატერინე
ბატიაშვილი
01005011489
25
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მამუკა
თავხელიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.1 საერთო რადიომაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური12
ინტერნეტი( საქართველო - 01/05/24),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი)
საეთერო მაუწყებლობა მოიცავს ახალი ამბების მომზადებას, საგანმანათლებლო, შემეცნებით, საინფორმაციო, ანალიტიკურ, კომერციულ პროექტებს, სოციალურ, კულტურულ და საზოგადოებრივ თემებს.
28.03.2024 2024-3-28(გ-24-1/142) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს