პირი - გლობალნიუსი 2023
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
რუსუდანი
შელია
19001080809
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
რუსუდანი
შელია
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
თემატიკამაუწყებლობის ენააღწერილობაშენიშვნაგადაწყვეტილების ტიპინომერიავტ. თარიღიტექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიგადაწყვ. №
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურიქართული, ინგლისურივებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია ვიდეომასალა კატალოგის სახით, რომლის ძიება შესაძლებელია როგორც პროგრამის დასახელების, ასევე სამაუწყებლოს ეთერში განთავსების თარიღის მიხედვით. ვებ გვერდი მომხმარებელს მიაწვდის ინფორმაციას ტექსტუალური ფორმითაც. ვებ გვერდის კონტენტი შეადგენს როგორც საინფორმცაიო ხასიათის, ისე ანალიტიკური ტიპის ბეჭდურ და ვიდეო პროდუქტს. საიტზე ასევე განთავსდება ინტერვიუები მსოფლიო პოლიტიკურ ლიდერებთან, გამოჩენილ მეცნიერებთან და სხვა სფეროში მოღვაწე საინტერესო პერსონებთან. ვებ გვერდის მისამართია: www.globalnews.ge გატარებაგ-23-1/51516.11.2023

ვებ გვერდი (საქართველო - 16/11/23),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი,

2023-11-16(გ-23-1/515)
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს