პირი - ე.რ.ი. მედია ჯგუფი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ირინე
მუჯირი
01008047573
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
თინათინ
ხორბალაძე
გენერალური დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ინტერნეტი(საქართველო - 25/10/22), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 25/10/22), ციფრული(ტელეკომპანია ეგრისი (სენაკის) მულტიპლექსი - 20/11/22)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ციფრული)
საერთო მაუწყებლობა
25.08.2022 2022-11-17(გ-22-2/483) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს