პირი - პრემიუმ ვებ სოლუშენს
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
სს სილქნეტი
204566978
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მიხეილი
მახათელაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ელემენტების გაფართოებული რესურსებით უზრუნველყოფა
A.F.7.7 ძირითადი საკომუნიკაციო ქსელების ურთიერთჩართვის გარდამქმნელი ტერმინალური აღჭურვილობის (IP TV, IP ტელეფონია) ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
21.10.2021  
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.1 ტელემაუწყებლობის ტრანზიტი
21.10.2021  
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.2 რადიომაუწყებლობის ტრანზიტი
17.02.2023  
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
თემატიკააღწერილობამომსახურების გავრცელების საშუალებაინფორმაცია მომსახურების მიწოდების მიზნით გამოყენებული საშუალებების შესახებუფლებამოსილი საკონტაქტო პირის მონაცებებიგადაწყვეტილების ტიპინომერიავტ. თარიღი'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიგადაწყვ. №
ვიდეოგაზიარების მომსახურების პლატფორმა არ მიეკუთვნება სხვა მომსახურების ნაწილსკომპანიის მიერ შექმნილი ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მეშვეობით შპს „პრემიუმ ვებ სოლუშენსი“ სარედაქციო პასუხისმგებლობის გარეშე უზრუნველყოფს მომხმარებლების მიერ გენერირებული სხვადასხვა სახის და შინაარსის ვიდეორგოლების მიწოდებას საზოგადოებისთვის;ინტერნეტი; ვებგვერდი: www.myvideo.ge

აპლიკაცია; ვებგვერდი

მიხეილ მახათელაშვილი. ტელ:579990669; ელ.ფოსტა: misho@itdc.ge

გატარებაგ-23-1/29929.06.2023

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი,

2023-6-29(გ-23-1/299)ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს