პირი - სატელევიზიო და პროდიუსერების სკოლა პრაიმ ტვ პრაიმ ლაინი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ნარგიზი
დოლიძე
01012027233
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ია
დოლიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი/მოდა
ქართული12
სხვა ტექნოლოგია(სს სილქნეტის ქსელის საშუალებით - 01/11/21, შპს მაგთიკომის ქსელის საშუალებით - 01/11/21)
უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სპეციალიზებული მაუწყებლობა
16.09.2021 2021-9-16(გ-21-1/511) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს