პირი - ბი ემ ჯი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ანნა
ლაპიაშვილი
01008046140
66
ეკატერინე
ბაშარული
16001005412
34
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ანნა
ლაპიაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური8
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 15/05/22),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
26.08.2021 2021-8-26(გ-21-1/481) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
თემატიკამაუწყებლობის ენააღწერილობაშენიშვნაგადაწყვეტილების ტიპინომერიავტ. თარიღიტექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიგადაწყვ. №
ბიზნესი, ეკონომიკაქართული, ინგლისურიგამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურების მიმწოდებლი BMG TV-ის მიერ, მომხმარებლისთვის შეთავაზებული მომსახურება, მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურების მიმწოდებლის მიერ განსაზღვრული პროგრამების კატალოგის საშუალებით, ინდივიდუალური მოთხოვნისამებრ, თავის მიერ შერჩეულ დროს აირჩიოს და უყუროს პროგრამებს. ვებ გვერდის მისამართია: www.bm.ge გატარებაგ-23-1/30806.07.2023

ვებ გვერდი (საქართველო - 06/07/23),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი,

2023-7-6(გ-23-1/308)
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს