პირი - ბი ემ ჯი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ანნა
ლაპიაშვილი
01008046140
66
ეკატერინე
ბაშარული
16001005412
34
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ანნა
ლაპიაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური8
სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 15/05/22)
უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
26.08.2021 2021-8-26(g-21/481) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს