პირი - სეზონი ტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გიორგი
კანდელაკი
59001000989
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გიორგი
კანდელაკი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/07/21), ციფრული((შპს „ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთის“ გორის მულტიპლექსი - 01/07/22, ტელეკომპანია ეგრისი (სენაკის) მულტიპლექსი - 01/07/22)
უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ციფრული)
საერთო მაუწყებლობა
22.04.2021 2022-6-9(გ-22-2/247) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს