პირი - ტელეკომპანია მედია მონიტორინგი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ბიზნეს მედია მენეჯმენტი
406129078
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მაია
ტატულაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ციფრული(შპს ტელეკომპანია დიას მულტიპლექსი - 01/05/21, (შპს „ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთის“ გორის მულტიპლექსი - 01/07/21), ინტერნეტი(საქართველო - 11/04/21), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 11/04/21)
უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
11.03.2021 2021-6-17(გ-21-2/366) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს