პირი - მედია ჰოლდინგ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს პრაიმ თაიმი
404409252
90
შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2
211352016
10
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ზაზა
გველესიანი
დირექტორი
ვარლამი
ავალიანი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური, რუსული24
ციფრული( სტერეო + მულტიპლექსი - 15/03/21),
თანამგზავრული( საქართველო - 15/03/21),
ინტერნეტი( საქართველო - 15/03/21),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 15/03/21),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
15.03.2021 2021-3-11(გ-21-1/136) გატარება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული, ინგლისური, რუსული18
ციფრული( სტერეო + მულტიპლექსი - 22/03/21),
თანამგზავრული( საქართველო - 22/03/21),
ინტერნეტი( საქართველო - 22/03/21),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 22/03/21),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
სპეციალიზებული მაუწყებლობა
17.03.2021 2021-3-17(გ-21-1/170) გატარება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული, ინგლისური, რუსული12
ციფრული( სტერეო + მულტიპლექსი - 22/03/21),
თანამგზავრული( საქართველო - 22/03/21),
ინტერნეტი( საქართველო - 22/03/21),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 22/03/21),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
გასართობი მაუწყებლობა
17.03.2021 2021-3-17(გ-21-1/170) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს