პირი - მედია ცენტრი ღია აფხაზეთისათვის
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გიორგი
კორახაშვილი
01010005631
0
მარიამი
ლორთქიფანიძე
01026010825
0
ქეთევანი
მირიანაშვილი
01017008993
0
ქეთევანი
ქოჩიაშვილი
01017002994
0
დიმიტრი
ჩხეიძე
01014021509
0
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გიორგი
კორახაშვილი
გამგეობის წევრი, თავმჯდომარე
მარიამი
ლორთქიფანიძე
გამგეობის წევრი
ქეთევანი
მირიანაშვილი
გამგეობის წევრი
ქეთევანი
ქოჩიაშვილი
გამგეობის წევრი
დიმიტრი
ჩხეიძე
გამგეობის წევრი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B102
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა25.07.200825.07.2018 39/4  გაუქმებული
B24
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა24.11.200917.09.2019 GD  გაუქმებული
B32
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა30.12.201131.12.2021 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით ასევე შესაბამისი ელემენტებით უზრუნველყოფა
A.T.1.1 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით ასევე შესაბამისი ელემენტებით უზრუნველყოფა
29.10.2015  
ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით სატელევიზიო არხების ტრანზიტი
B.T.1.1 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით სატელევიზიო არხების ტრანზიტი
29.10.2015  
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური, რუსული24
ციფრული( ჩხოროწყუს მულტიპლექსი, წალენჯიხის მულტიპლექსი, ზუგდიდის მულტიპლექსი),
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), ფასიანი/უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მედია ცენტრის" ღია აფხაზეთისათვის" ეთერი გაჯერებულია მხატვრული ფილმებით, მუსიკალური კლიპებით და ლიცენზიის შესაბამისად ვაწარმოებთ ყოველდღიურ საინფორმაციო გამოშვებას და პოლიტიკურ თოქშოუს კვირაში 2ჯერ.
15.07.2015 2016-9-23(641/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს