პირი - ქართული რადიო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მამუკა
ღლონტი
01030002634
60
ეკატერინე
აკობია
01024023515
40
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მამუკა
ღლონტი
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B138
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა15.05.201315.05.2023 808/4  გაუქმებული
B139
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა15.05.201315.05.2023 808/4  გაუქმებული
B140
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა15.05.201315.05.2023 511/4  გაუქმებული
B141
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა15.05.202315.05.2033 გ-23-6/214  მოქმედი
B142
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა15.05.201315.05.2023 808/4  გაუქმებული
B167
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა26.06.201426.06.2024 514/5 ტვ-სახელოსნო მაესტროვადაგასული
B90
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა01.06.201701.06.2027 368/6  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს