პირი - შონი ტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
კობა
ციმაკურიძე
01001011682
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
კობა
ციმაკურიძე
ხელმძღვანელი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 22/04/13), სხვა ტექნოლოგია(ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტი - 22/04/13)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ტელემაუწყებლობა მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების საკაბელო ქსელის გამოყენებით;
13.02.2013 NA


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს