პირი - სტუდია მაესტრო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს მედია ფინანს გრუპ ბი.ვი
65838556
25
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მამუკა
ღლონტი
01030002634
15
ეკატერინე
აკობია
01024023515
5
გიორგი
გაჩეჩილაძე
01008001906
55
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ზურაბი
ნაყეური
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B107
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა03.07.200903.07.2019 GD  გაუქმებული
B87
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა23.02.200723.02.2017 1/1/468  გაუქმებული
F103
სიხშირული (F)
   15.06.201715.06.2027 119/4  გაუქმებული
F80
სიხშირული (F)
   10.12.201010.12.2020 564/1  ვადაგასული
F96
სიხშირული (F)
   27.03.201427.03.2024 07/2  ვადაგასული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური20
ციფრული( სტერეო + მულტიპლექსი),
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
მაუწყებლობა საკაბელო ქსელითა და სატელიტური კავშირით
13.07.2012 2023-3-9(გ-23-2/112) მოდიფიცირება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული12
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ამ არხზე ძირითადად განთავსებულია გასართობი ტიპის გადაცემები.
19.06.201427.04.2018 2016-4-27(01/1296-16) შეჩერება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს