პირი - ალტ ინფო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ციალა
მორგოშია
39001023171
50
ალექსანდრე
ქარდავა
19001089329
50
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ალექსანდრე
ქარდავა
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, რუსული, ინგლისური12
ინტერნეტი(საქართველო - 26/02/21), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 26/02/21), ციფრული(ქვემო ქართლის (რუსთავის) მულტიპლექსი - 01/04/21, ტელეკომპანია ეგრისი (სენაკის) მულტიპლექსი - 01/04/21, სტერეო + მულტიპლექსი - 15/09/21), თანამგზავრული(საქართველო - 21/03/22)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული)
საერთო მაუწყებლობა
26.11.2020 2022-3-17(გ-22-2/132) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს