პირი - ლარისა მახარაძე
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობა
ლარისა
მახარაძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 01/09/20), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/09/20)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
14.07.2020 2020-7-9(გ-20-1/556) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს