პირი - მარიამ გოგეშვილი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობა
მარიამი
გოგეშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
მოდა/თავის მოვლა/კულინარია
ქართული12
ინტერნეტი(საქართველო - 01/11/20)
უფასო (ინტერნეტი)
14.07.2020 2020-7-9(გ-20-1/553) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს