პირი - ჯიპა-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ანა
ახალკაცი
01007001130
0
დავითი
კირვალიძე
01008011370
0
ილია
მაღალაშვილი
01008016208
0
ვასილი
სიხარულიძე
01015000352
0
ნინო
დოლიძე
01009006100
0
გიორგი
ჯაფარიძე
01009014797
0
ნანა
გურგენიძე
01024020129
0
ლესლი
როჯერს
01092001715
0
მარინე
იოსელიანი
01005002564
0
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მარინე
იოსელიანი
აღმასრულებელი ხელმძღვანელი, რექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B12
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა25.11.201525.11.2025 681/2  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს