პირი - იბერია-TV
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი









საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები








იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ომეგა მოტორს თბილისი
405010731
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მარიამ
ჯაფარიძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B106
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა29.07.201329.07.2023 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული18
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 01/07/15), ინტერნეტი(საქართველო - 01/09/15), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/09/15), თანამგზავრული(საქართველო - 01/01/16)
უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (თანამგზავრული)
შპს "იბერია-TV" ამზადებს და ტელეეთერით გადასცემს საინფორმაციო, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, საბავშვო, შემეცნებითი, გასართობი, ინტელექტუალურ და დოკუმენტურ გადაცემებს.
14.07.2015 2020-5-5(გ-20-03/1510) აღდგენა


















ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს