პირი - მაგთიკომი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ტელსელ უაიერლეს კომპანი
2660592
49
შპს ინტერნეიშენელ ტელსელ სელულარ
3915889
51
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ანდრია
ზოდელავა
გენერალური დირექტორის მოადგილე
გია
კოშორიძე
გენერალური დირექტორის მოადგილე
ნათია
კახიძე
გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე
დავითი
დონაძე
გენერალური დირექტორის მოადგილე ფინანსურ დარგში (მოვალეობის შემსრულებელი)
ზურაბი
ზარიძე
გენერალური დირექტორის მოადგილე
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B147
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა19.08.201319.08.2023 GD  გაუქმებული
F1
სიხშირული (F)
   01.07.200501.07.2015 321/4  ვადაგასული
F10
სიხშირული (F)
   17.06.201917.06.2029 გ-22-4/327  გაუქმებული
F12
სიხშირული (F)
   01.02.201501.02.2030 594/2  მოქმედი
F15
სიხშირული (F)
   01.02.201501.02.2030 55/2  მოქმედი
F16
სიხშირული (F)
   01.02.201501.02.2030 55/2  მოქმედი
F2
სიხშირული (F)
   29.01.201502.06.2016 55/2  ვადაგასული
F35
სიხშირული (F)
   17.06.200917.06.2019 268/6  გაუქმებული
F4
სიხშირული (F)
   16.12.200516.12.2015 55/2  გაუქმებული
F41
სიხშირული (F)
   12.01.200712.01.2017 197/4  გაუქმებული
F99
სიხშირული (F)
   02.06.201602.06.2031 349/1  მოქმედი
N14
ნუმერაცია (N)
   10.11.200617.06.2019 123/2  ვადაგასული
N148
ნუმერაცია (N)
   31.03.200929.04.2014 -  ვადაგასული
N15
ნუმერაცია (N)
   10.11.200617.06.2019 124/2  ვადაგასული
N171
ნუმერაცია (N)
   09.12.201109.12.2021 751/1  ვადაგასული
N44
ნუმერაცია (N)
   13.05.200513.05.2015 124/2  ვადაგასული
N5
ნუმერაცია (N)
   26.07.200526.07.2015 151/2  ვადაგასული
N53
ნუმერაცია (N)
   31.03.200912.02.2019 24/24  გაუქმებული
N59
ნუმერაცია (N)
   07.07.200610.07.2016 151/2  ვადაგასული
N6
ნუმერაცია (N)
   26.07.200526.07.2015 123/2  ვადაგასული
12


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ადგილობრივი დაშვების (სადენიანი) ქსელითა და/ან (სადენიანი) ქსელის ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.1.1 სპილენძის წყვილების ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა.
01.02.2010  
ადგილობრივი დაშვების (სადენიანი) ქსელითა და/ან (სადენიანი) ქსელის ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.1.2 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
01.02.2010  
ადგილობრივი დაშვების (სადენიანი) ქსელითა და/ან (სადენიანი) ქსელის ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.1.4 სპილენძის წყვილებით ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ტერმინალური საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
01.02.2010  
ადგილობრივი დაშვების (სადენიანი) ქსელითა და/ან (სადენიანი) ქსელის ტერმინალური საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.1.5 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის ტერმინალური საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
01.02.2010  
ადგილობრივი დაშვების (უსადენო) ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.2.1 რადიოსიხშირული, ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის შესაბამისი ელემენტებისა და საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
01.02.2010  
ძირითადი საკომუტაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.3.1 არხული საკომუტაციო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
01.02.2010  
ძირითადი საკომუტაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.3.2 პაკეტური საკომუტაციო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
01.02.2010  
მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის (უსადენო) გატარების საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.5.1 რადიოსიხშირული მაგისტრალური არხებისა და შესაბამისი ელემენტების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
01.02.2010  
საკომუნიკაციო საკანალიზაციო არხებით უზრუნველყოფა
A.F.6.1 საკანალიზაციო არხების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
01.02.2010  
ფიჭური ორგანიზების ტიპის საკომუნიკაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.M.1.1 GSM
01.02.2010  
ფიქსირებული საკომუნიკაციო სისტემის აბონენტების სატელეფონო ხმოვანი კავშირით მომსახურება
B.F.1.1 ადგილობრივი სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
01.02.2010  
ფიქსირებული საკომუნიკაციო სისტემის აბონენტების სატელეფონო ხმოვანი კავშირით მომსახურება
B.F.1.2 საერთაშორისო სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
01.02.2010  
ფიქსირებული საკომუნიკაციო სისტემის აბონენტების სატელეფონო ხმოვანი კავშირით მომსახურება
B.F.1.3 საქალაქთაშორისო სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
01.02.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.2 სპილენძის წყვილებით ინტერნეტ მომსახურება (DSL)
01.02.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.3 ოპტიკური ქსელით ინტერნეტ მომსახურება
01.02.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.6 WiFi
01.02.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.8 3G
01.02.2010  
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.1 ტელემაუწყებლობის ტრანზიტი
01.02.2010  
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.2 რადიომაუწყებლობის ტრანზიტი
01.02.2010  
მოძრავი საკომუნიკაციო სისტემების აბონენტების სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
B.M.1.1 ადგილობრივი და მოძრავი საკომუნიკაციო სისტემების აბონენტებთან სატელეფონო (ხმოვანი) კავშირით მომსახურება
01.02.2010  
12
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული24
თანამგზავრული( საქართველო - 30/12/13),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი (თანამგზავრული)
მაუწყებლობა შედგება ქართული და უცხოური სრულმეტრაჟიანი ფილმებისგან, ფილმებს შორის სხვადასხვა ცნობილ ადამიანებზე მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური პროგრამების, ფილმების ანონსებისა და რეკლამებისგან.
14.07.2015 NA
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული24
თანამგზავრული( საქართველო - 30/12/13),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი (თანამგზავრული)
მაუწყებლობა შედგება ქართული და უცხოური სრულმეტრაჟიანი ფილმებისგან, ფილმებს შორის სხვადასხვა ცნობილ ადამიანებზე მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური პროგრამების, ფილმების ანონსებისა და რეკლამებისგან.
04.08.2015 NA
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული24
თანამგზავრული( საქართველო - 30/12/13),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი (თანამგზავრული)
მაუწყებლობა შედგება ქართული და უცხოური სრულმეტრაჟიანი ფილმებისგან, ფილმებს შორის სხვადასხვა ცნობილ ადამიანებზე მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური პროგრამების, ფილმების ანონსებისა და რეკლამებისგან.
04.08.2015 NA
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს უფლების №უფლ. სახეუფლ. დანიშნულებაგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №სტატუსი
F2379
სიხშირე
 27.08.202031.12.2024 გ-21-19/687 მოქმედი
F2458
სიხშირე
 28.01.202131.12.2025 გ-21-19/691 მოქმედი
F2652
სიხშირე
 23.12.202131.12.2025 გ-21-13/692 მოქმედი
F2663
სიხშირე
 30.12.202131.12.2025 გ-21-13/711 მოქმედი
F2772
სიხშირე
 18.08.202231.12.2026 გ-22-13/364 მოქმედი
F2806
სიხშირე
 24.11.202231.12.2026 გ-22-13/498 მოქმედი
F2823
სიხშირე
 01.01.202331.12.2027 გ-22-13/589 მოქმედი
F2968
სიხშირე
 05.10.202331.12.2027 გ-23-13/454 მოქმედი
F2997
სიხშირე
 14.12.202331.12.2027 გ-23-13/549 მოქმედი
F3008
სიხშირე
 01.01.202431.12.2028 გ-23-13/579 მოქმედი
N10
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით, დამატებული ღირებულების (გარდა საქველმოქმედო, მოზრდილთათვის და ავტომატური ინტერაქტიული მომსახურებებისა) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;06.04.201206.04.2025 280/24 მოქმედი
N101
ნუმერაცია
ავტორიზებადი საქმიანობის განხორციელებისას, ტექსტური/მულტიმედიური შეტყობინებების ნომრებით (დამატებული ღირებულების) არასატელეკომუნიკაციო სერვისის მიწოდების უზრუნველსაყოფად;11.01.201311.01.2025 18/24 მოქმედი
N103
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით დამატებული ღირებულების (საქველმოქმედო) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის; 18.01.201318.01.2025 33/24 მოქმედი
N104
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით დამატებული ღირებულების (საქველმოქმედო) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;18.01.201318.01.2025 33/24 მოქმედი
N11
ნუმერაცია
ინტელექტუალური ქსელებით, დამატებული ღირებულების (მოზრდილთათვის) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;06.04.201206.04.2025 280/24 მოქმედი
N128
ნუმერაცია
მობილური ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;12.04.201312.04.2025 250/24 მოქმედი
N172
ნუმერაცია
ავტორიზებადი საქმიანობის განხორციელებისას, ტექსტური/მულტიმედიური შეტყობინებების ნომრებით სტანდარტული ტარიფით არასატელეკომუნიკაციო სერვისის მიწოდების უზრუნველსაყოფად; 15.11.201315.11.2024 671/24 მოქმედი
N176
ნუმერაცია
ავტორიზებადი საქმიანობის განხორციელებისას, ტექსტური/მულტიმედიური შეტყობინებების ნომრებით სტანდარტული ტარიფით არასატელეკომუნიკაციო სერვისის მიწოდების უზრუნველსაყოფად;06.12.201306.12.2024 721/24 მოქმედი
N177
ნუმერაცია
ავტორიზებადი საქმიანობის განხორციელებისას, ტექსტური/მულტიმედიური შეტყობინებების ნომრებით სტანდარტული ტარიფით არასატელეკომუნიკაციო სერვისის მიწოდების უზრუნველსაყოფად; 27.12.201327.12.2024 773/24 მოქმედი
N182
ნუმერაცია
ავტორიზებადი საქმიანობის განხორციელებისას, ტექსტური/მულტიმედიური შეტყობინებების ნომრებით (დამატებული ღირებულებით) არასატელეკომუნიკაციო სერვისის მიწოდების უზრუნველსაყოფად; 20.02.201420.02.2025 101/24 მოქმედი
1234567
 სამოქმედო ზონაგადაწყვეტილებარესურსიშენიშვნა
- 2017-8-24(573/13) -სიხშირე
- 2008-1-25(39/13) -სიხშირე
- 2018-1-25(37/13) -სიხშირე
- 2018-1-25(37/13) -სიხშირე
საქართველო 2011-2-11(62/15) 7-3-2დამისამართების პრეფიქსი 7-3-2 17.06.2019 წლამდე (№ N14 ლიცენზიის მოქმედების ვადით), ზარის დამისამართებისა და იდენტიფიცირებისათვის სააბონენტო ნომრების პორტაბელობის მონაცემთა ცენტრალურ ბაზაში.
- 2020-1-16(გ-20-19/17) -სიხშირე
საქართველო 2012-6-22(434/19) 1-1-0-0-1-1მიენიჭოს შპს "მაგთიკომს", როგორც ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიმწოდებელ ავტორიზებულ პირს, ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების მიწოდებაზე ავტორიზაციის ვადით, 2012 წლის 22 ივნისიდან, საქართველოს ტერიტორიაზე, საკუთარი აბონენტებისთვის საავარიო და საინფორმაციო-საცნობარო მომსახურების მისაწოდებლად.
საქართველო 2011-11-25(664/15) 7-4-8-212.02.2019 წლამდე (ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N53 ლიცენზიის მოქმედების ვადით), სადენიანი შეღწევის სისტემის ქსელებით, ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების ორგანიზებისათვის ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბებიდან სააბონენტო ნომრების პორტაბელობის მონაცემთა ცენტრალურ ბაზაში ზარის დამისამართებისა და იდენტიფიცირებისათვის.
საქართველო 2011-11-25(664/15) 7-4-8-117.06.2019 წლამდე (ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N14 ლიცენზიის მოქმედების ვადით), უსადენო შეღწევის სისტემის ქსელებით, ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების ორგანიზებისათვის ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბებიდან სააბონენტო ნომრების პორტაბელობის მონაცემთა ცენტრალურ ბაზაში ზარის დამისამართებისა და იდენტიფიცირებისათვის.
საქართველო 2016-8-11(558/15) 7-5-2-3შესაბამის ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებაზე ავტორიზაციის ვადით, პორტაბელობის ვალდებულების გაუქმებამდე ფიქსირებული ხმოვანი სატელეფონო კავშირით მომსახურებისთვის ორგანიზებული ტერმინალური მოწყობილობებიდან სააბონენტო ნომრების პორტაბელობის მონაცემთა ცენტრალურ ბაზაში ზარის დამისამართებისა და იდენტიფიცირებისთვის;
საქართველო 2016-8-11(558/15) 7-5-2-4შესაბამის ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებაზე ავტორიზაციის ვადით, პორტაბელობის ვალდებულების გაუქმებამდე ფიქსირებული ხმოვანი სატელეფონო კავშირით მომსახურებისთვის ორგანიზებული ტერმინალური მოწყობილობებიდან სააბონენტო ნომრების პორტაბელობის მონაცემთა ცენტრალურ ბაზაში ზარის დამისამართებისა და იდენტიფიცირებისთვის;
საქართველო 2016-8-11(558/15) 7-5-2-5შესაბამის ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებაზე ავტორიზაციის ვადით, პორტაბელობის ვალდებულების გაუქმებამდე ფიქსირებული ხმოვანი სატელეფონო კავშირით მომსახურებისთვის ორგანიზებული ტერმინალური მოწყობილობებიდან სააბონენტო ნომრების პორტაბელობის მონაცემთა ცენტრალურ ბაზაში ზარის დამისამართებისა და იდენტიფიცირებისთვის;
საქართველო 2016-8-11(558/15) 7-5-6-6შესაბამის ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებაზე ავტორიზაციის ვადით, პორტაბელობის ვალდებულების გაუქმებამდე ფიქსირებული ხმოვანი სატელეფონო კავშირით მომსახურებისთვის ორგანიზებული ტერმინალური მოწყობილობებიდან სააბონენტო ნომრების პორტაბელობის მონაცემთა ცენტრალურ ბაზაში ზარის დამისამართებისა და იდენტიფიცირებისთვის;