პირი - რადიო იმედი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპი
204563123
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ზურაბი
ნაყეური
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B129
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა07.09.201207.09.2022 813/22  მოქმედი
B49
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა30.12.201131.12.2021 გ-19-2/624  მოქმედი
B50
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა28.10.201328.10.2023 49/2  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 01/05/13)
უფასო (ინტერნეტი)
რადიო იმედი დაარსდა 2001 წელს, მაუწყებლობს 2001 წლის 17 დეკემბრიდან. არხი დიდი პოპულარობით და მოთხოვნილებით სარგებლობს, ის ქართული რადიოსივრცის ერთ-ერთი ლიდერია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ტექნიკური გადაიარაღების შემდეგ სადგურმა მიიღო კდიევ უფრო დახვეწილი და ხარისხიანი ჟღერადობა. გარდა ამისა დიდი ყურადღება ეთმობა სოციალურ ქსელებისა და ზოგადად ინტერნეტს, როგორც ყველაზე დიდ საინფორმაციო მოედანს. სადგურმა სხვადასხვა ტექნოლოგიური შესაძლებლობებით გააფართოვა თავისი მსმენელის არეალი და წარმატებით უწვეს კონკურენციას სხვა ფორმატის რადიოსადგურებს.
17.10.2012 NA


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს