პირი - სტერეო +
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ლუკა
სევერინი
YA8051412
10
დავით
ზილფიმიანი
01030001344
50
ლაშა
ზილფიმიანი
-
15
რობერტ
ხახალევი
-
25
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მალხაზი
კვარაცხელია
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B145
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა31.05.201331.05.2023 659/3  გაუქმებული
B152
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა27.12.201327.12.2023 GD  გაუქმებული
F37
სიხშირული (F)
   26.02.201005.05.2016 281/12  გაუქმებული
F77
სიხშირული (F)
   19.03.201019.03.2020 137/1  ვადაგასული
F84
სიხშირული (F)
   03.06.201127.05.2021 263/1  მოქმედი
F86
სიხშირული (F)
   06.03.201224.02.2022 184/1  მოქმედი
MUX-B
სიხშირული (F)
   17.06.201517.06.2025 გ-20-2/667  მოქმედი
MUX-E
სიხშირული (F)
   17.06.201517.06.2025 გ-20-2/667  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ადგილობრივი დაშვების (უსადენო) ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.2.1 რადიოსიხშირული, ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის შესაბამისი ელემენტებისა და საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
15.02.2010  
მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის (უსადენო) გატარების საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.5.1 რადიოსიხშირული მაგისტრალური არხებისა და შესაბამისი ელემენტების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
15.02.2010  
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ელემენტების გაფართოებული რესურსებით უზრუნველყოფა
A.F.7.8 მონაცემთა დამუშავების ინტერნეტ ცენტრის შესაბამისი ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
15.02.2010  
მონაცემთა გადაცემა
B.F.3.0 მონაცემთა გადაცემა
15.02.2010  
ინტერნეტ მომსახურება
B.F.2.5 WiMax
15.02.2010  
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.1 ტელემაუწყებლობის ტრანზიტი
06.06.2012  
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.2 რადიომაუწყებლობის ტრანზიტი
06.06.2012  
ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით სატელევიზიო არხების ტრანზიტი
B.T.1.1 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით სატელევიზიო არხების ტრანზიტი
14.07.2015  
ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით ასევე შესაბამისი ელემენტებით უზრუნველყოფა
A.T.1.1 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით ასევე შესაბამისი ელემენტებით უზრუნველყოფა
14.07.2015  
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი/მუსიკალური
ქართული20
ციფრული(MUXE მულტიპლექსი - 17/06/15), თანამგზავრული(საქართველო - 10/01/14), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 10/01/14)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მუსიკა და გართობა
20.11.2013 2016-6-2(352/2) მოდიფიცირება