პირი - სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს პანორამა
205033328
40
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ქიბარ
ხალვაში
61002000543
60
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
პაატა
სალია
გენერალური დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B101
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა13.06.200813.06.2018 GD  გაუქმებული
B103
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა19.03.201417.06.2015 GD  ვადაგასული
B137
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა01.05.201301.05.2023 GD  გაუქმებული
B9
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა18.11.200518.11.2015 GD  ვადაგასული
B91
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა03.08.200702.08.2017 GD  გაუქმებული
B99
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა28.03.200828.03.2018 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი
ქართული18
ციფრული(MUXB მულტიპლექსი), თანამგზავრული(საქართველო), ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ტელეკომპანია "რუსთავი 2"–ს "კომედი არხის" (ლიცენზია B103) საქმიანობის ძირითად საგანს წარმოადგენს შესაბამისი გეოგრაფიული ზონის გავრცელების ფარგლებში, შემეცნებითი თემატიკის პროგრამების გავრცელება.
16.07.2012 NA
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი
ქართული12
ციფრული(MUXB მულტიპლექსი), თანამგზავრული(საქართველო), ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
კომპანიას დაგეგმილი აქვს შემეცნებითი და გასართობი პროგრამების, აგრეთვე უცხოური და ადგილობრივი წარმოების ფილმების და სერიალების გადაცემა
29.09.2014 2016-8-9(547/2) მოდიფიცირება


 უფლების №უფლ. სახეუფლ. დანიშნულებაგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №სტატუსი
F1896
სიხშირე
I - 414.48 ლარი II -2224.8 ლარი III - 1112.4 ლარი IV - 1112.4 ლარი V - 1112.4 ლარი25.10.201831.12.2022 606/7 მოქმედი