პირი - რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ზურა
ჩიგოგიძე
01008004061
38,9
თამარი
ჩიგოგიძე
61001004747
38,9
ზამირა
ჩიგოგიძე
01008004004
22,2
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
თამარი
ჩიგოგიძე
გენერალური დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B154
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა13.02.201413.02.2024 385/2  მოქმედი
B155
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა13.02.201413.02.2024 385/2  მოქმედი
B156
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა13.02.201413.02.2024 384/2  მოქმედი
B177
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა25.02.201625.02.2026 385/2  მოქმედი
B186
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა04.08.201604.08.2026 385/2  მოქმედი
B187
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა04.08.201604.08.2026 385/2  მოქმედი
B193
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა04.05.201704.05.2027 385/2  მოქმედი
B63
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა30.01.201230.01.2022 385/2  მოქმედი
B64
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა01.05.201301.05.2023 385/2  მოქმედი
B65
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა01.05.201301.05.2023 384/2  მოქმედი
B66
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა01.11.201301.11.2023 384/2  მოქმედი
B78
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა25.03.201525.03.2025 385/2  მოქმედი
B89
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა15.06.201715.06.2027 385/2  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს


ჩანაწერები არ არსებობს