პირი - სილქ მედია
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
სს სილქნეტი
204566978
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ჯანო
ჟვანია
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური12
ციფრული( სტერეო + მულტიპლექსი - 30/07/20),
ინტერნეტი( საქართველო - 30/07/20),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 30/07/20),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
26.03.2020 2020-3-26(გ-20-1/356) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
თემატიკამაუწყებლობის ენააღწერილობაშენიშვნაგადაწყვეტილების ტიპინომერიავტ. თარიღიტექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიგადაწყვ. №
საინფორმაციო, შეემეცნებითიქართული„სილქ მედიას“ მიერ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული მომსახურების ფარგლებში მომხმარებლებს საშუალება აქვთ პროგრამული კატალოგის მეშვეობით აირჩიონ და უყურონ კატალოგში განთავსებულ სხვადასხვა სახის პროგრამებს მათ მიერ ინდივიდუალური მოთხოვნის შესაბამისად, მომხმარებლების მიერ არჩეულ დროს. ვებ-გვერდის მისამართია: www.euronewsgeorgia.com გატარებაგ-23-1/30229.06.2023

ვებ გვერდი (საქართველო - 29/06/23),
აპლიკაცია (საქართველო - 29/06/23),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი,

2023-6-29(გ-23-1/302)
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს