პირი - ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანია
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
როლანდ
მგალობლიშვილი
35001005079
85
თამარი
ტყეშელაშვილი
01008022322
15
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გიორგი
მგალობლიშვილი
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B178
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა04.03.201604.03.2026 139/1  მოქმედი
B35
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა17.04.201317.04.2023 GD  გაუქმებული
B36
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა17.04.201317.04.2023 GD  გაუქმებული
B37
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა17.04.201317.04.2023 GD  გაუქმებული
F92
სიხშირული (F)
   05.04.201305.04.2023 233/1  ვადაგასული


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით ასევე შესაბამისი ელემენტებით უზრუნველყოფა
A.T.1.1 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით ასევე შესაბამისი ელემენტებით უზრუნველყოფა
16.07.2015  
ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით სატელევიზიო არხების ტრანზიტი
B.T.1.1 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით სატელევიზიო არხების ტრანზიტი
03.09.2015  
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, აზერბაიჯანული19
ციფრული( ლაგოდეხის მულტიპლექსი - 01/07/18, გურჯაანის მულტიპლექსი - 01/07/18, თელავის მულტიპლექსი - 01/07/18, საგარეჯოს მულტიპლექსი - 01/07/18, მანგლისის მულტიპლექსი - 01/07/18, გორის მულტიპლექსი - 01/07/18, ხაშურის მულტიპლექსი - 01/07/18, ბორჯომის მულტიპლექსი - 01/07/18, ჭიათურას მულტიპლექსი - 01/07/18, ზესტაფონის მულტიპლექსი - 01/07/18, ახალციხის მულტიპლექსი - 01/07/18, ქუთაისის მულტიპლექსი - 01/07/18, ხონის მულტიპლექსი - 01/07/18, სამტრედიის მულტიპლექსი - 01/07/18, ჩხოროწყუს მულტიპლექსი - 01/07/18, წალენჯიხის მულტიპლექსი - 01/07/18, სენაკის მულტიპლექსი - 01/07/18, ზუგდიდის მულტიპლექსი - 01/07/18, ბათუმის მულტიპლექსი - 01/07/18, ფოთის მულტიპლექსი - 01/07/18, სტერეო + მულტიპლექსი - 01/03/24, გურიის მულტიპლექსი - 01/07/18, სამცხე-ჯავახეთის მულტიპლექსი - 01/07/18, ქვემო ქართლის (მარნეულის) მულტიპლექსი, ქვემო ქართლის (რუსთავის) მულტიპლექსი, ქვემო ქართლის (ბოლნისის) მულტიპლექსი),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),
თანამგზავრული( საქართველო - 21/05/19),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (თანამგზავრული)
სს "ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანია" მაუწყებლობს 1998 წლიდან. სატელევიზიო ბადე ივსება ტელეკომპანიის ბაზაზე მომზადებული პროდუქციით. ეთერში ყოველდღე, დღეში ორჯერ გადის საინფორმაციო გამოშვება, რომლის ხანგრძლივობა 30-40 წუთია.
15.07.2015 2019-3-21(159/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს