პირი - ტელეკომპანია I სტერეო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
დავით
ზილფიმიანი
01030001344
22
მარკო
კუპოლეტი
-
10
ლუკა
სევერინი
YA8051412
3
ვასილი
კობაიძე
35001018921
65
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ზვიად
ამირიძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B19
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა30.12.201131.12.2021 GD  გაუქმებული
B20
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა04.10.201304.10.2023 GD  გაუქმებული
F29
სიხშირული (F)
   11.08.200611.08.2016 334/5  გაუქმებული
F65
სიხშირული (F)
   13.06.200811.08.2016 40/5  ვადაგასული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
მუსიკალური
ქართული12
ციფრული(MUXB მულტიპლექსი)
უფასო (ციფრული)
სატელევიზიო მაუწყებლობა
15.07.2015 2016-11-24(766/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს