პირი - სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გელა
ჟვანია
19001014109
33
მამუკა
თოდუა
1008020269
67
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გერმანე
სალია
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B27
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა30.12.201131.12.2021 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით ასევე შესაბამისი ელემენტებით უზრუნველყოფა
A.T.1.1 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით ასევე შესაბამისი ელემენტებით უზრუნველყოფა
01.04.2016  
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ციფრული( ფოთის მულტიპლექსი),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტი),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
შპს "სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა " მაუწყებლობს 8:00 დან 24:00 მდე, ეთერში გადის: ყოველდღიური საინფორმაციო გამოშვება კურსორი, ყოველკვირეული თოქ-შოუ თემა, ყოველკვირეული საბავშვო, სპორტული, მეცხრე ტალღასთან არსებული ახალგაზრდული სტუდიის მიერ მომზადებული გადაცემები. ასევე საქარტველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული ფილმები, სერიალები, გადაცემები და მათთან ერთობლივად მომზადებული გადაცემები.
14.07.2015 NA
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს