პირი - პოსტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ნუგზარი
რუხაძე
01024002366
16
ზვიადი
ბლიაძე
57001008269
16
ანა
შენგელია
59001028585
8
შალვა
რამიშვილი
01007006405
24
ვახტანგი
კომახიძე
01024023984
8
თემური
ჭარელაშვილი
60001026964
28
 სახელიგვარითანამდებობა
თემური
ჭარელაშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი
ნუგზარი
რუხაძე
დირექტორი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 29/11/19), თანამგზავრული(საქართველო - 21/01/20), ინტერნეტი(საქართველო - 21/01/20), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 21/01/20)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სატელევიზიო არხის მეშვეობით განხორციელდება საერთო მაუწყებლობა.
21.11.2019 2019-11-21(გ-19-1/653) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს