პირი - პოსტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
შალვა
რამიშვილი
01007006405
24
თემური
ჭარელაშვილი
60001026964
24
ვიქტორი
ჯაფარიძე
01005003721
52
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
თემური
ჭარელაშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი
ნუგზარი
რუხაძე
დირექტორი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ციფრული( სტერეო + მულტიპლექსი - 29/11/19),
თანამგზავრული( საქართველო - 21/01/20),
ინტერნეტი( საქართველო - 21/01/20),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 21/01/20),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სატელევიზიო არხის მეშვეობით განხორციელდება საერთო მაუწყებლობა.
21.11.2019 2019-11-21(გ-19-1/653) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს