პირი - აჭარასპორტ.ტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს შპს აჭარა.ქომ
404582055
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გიორგი
ფრუიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.1 ტელემაუწყებლობის ტრანზიტი
28.05.2020 NA
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტული
ქართული, ინგლისური6
ინტერნეტი( საქართველო - 21/09/19),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 21/09/19),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
სპორტული მაუწყებლობა
19.09.2019 2019-9-12(გ-19-1/538) გატარება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტული
ქართული, რუსული, ინგლისური6
ინტერნეტი( საქართველო - 24/02/21),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 24/02/21),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი/უფასო (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
სპორტული ტელემაუწყებლობა
18.02.2021 2021-2-18(გ-21-1/85) გატარება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტული
ქართული, რუსული, ინგლისური6
ინტერნეტი( საქართველო - 24/02/21),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 24/02/21),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

ფასიანი/უფასო (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
სპორტული ტელემაუწყებლობა
18.02.2021 2021-2-18(გ-21-1/85) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს