პირი - ფორმულა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მიხეილი
მშვილდაძე
01027007834
12,25
ირაკლი
საღინაძე
01010009580
12,25
ზურაბი
გუმბარიძე
01024037522
12,25
გიორგი
ლიფონავა
01010000641
12,25
დავითი
კეზერაშვილი
01015000210
51
 სახელიგვარითანამდებობა
ზურაბი
გუმბარიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 01/10/19), თანამგზავრული(საქართველო - 01/10/19), ინტერნეტი(საქართველო - 01/10/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 05/10/19)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
29.08.2019 2019-10-3(გ-19-2/568) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს