პირი - ფორმულა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მიხეილი
მშვილდაძე
01027007834
12,25
ირაკლი
საღინაძე
01010009580
12,25
ზურაბი
გუმბარიძე
01024037522
12,25
გიორგი
ლიფონავა
01010000641
12,25
დავითი
კეზერაშვილი
01015000210
51
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ზურაბი
გუმბარიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 01/10/19), თანამგზავრული(საქართველო - 01/10/19), ინტერნეტი(საქართველო - 01/10/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 05/10/19)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
29.08.2019 2019-10-3(გ-19-2/568) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს