პირი - ჯიემთივი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ქეთევანი
მიქაძე
01027029669
50
ნათია
კეპაშვილი
59003003783
50
 სახელიგვარითანამდებობა
ქეთევანი
მიქაძე
დირექტორი
ნათია
კეპაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 15/12/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 15/12/19)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო ტელემაუწყებლობის განხორციელება როგორც ინტერნეტით, ასევე საკაბელო ოპერატორების ქსელით.
25.07.2019 2019-10-31(გ-19-2/619) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს