პირი - მთავარი არხი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს საქართველოს უნივერსიტეტი
205037137
2
შპს ომეგა მოტორს თბილისი
405010731
0,2
შპს ომეგა მოტორ ჯგუფი
418465440
0,2
შპს მატრიქსი
245440447
0,2
შპს მონტე
245441295
0,2
შპს BGIM LTD
12184193
39
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ნიკა
გვარამია
62001002103
12
გიორგი
რურუა
01018000475
2,5
მარი ანნა
რურუა
551097915
2,5
ნიკოლოზი
სისაური
01025006790
3
თეიმურაზი
ვასილიძე
646418945
1
ბაკური
ჯახაია
ER090127
37
მაგული
ხარებავა
01024008447
0,2
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ნიკა
გვარამია
გენერალური დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 18/05/19), თანამგზავრული(საქართველო - 18/05/19), ინტერნეტი(საქართველო - 18/05/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 18/05/19)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო ტელემაუწყებლობა
18.04.2019 2019-9-5(გ-19-2/503) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს