პირი - მთავარი არხი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს საქართველოს უნივერსიტეტი
205037137
2
შპს ბენმონტი-BENMONT
405010731
0,2
შპს ომეგა მოტორ ჯგუფი
418465440
0,2
შპს მატრიქსი
245440447
0,2
შპს მონტე
245441295
0,2
შპს BGIM LTD
12184193
39
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ნიკა
გვარამია
62001002103
12
გიორგი
რურუა
01018000475
2,5
მარი ანნა
რურუა
551097915
2,5
ნიკოლოზი
სისაური
01025006790
3
თეიმურაზი
ვასილიძე
646418945
1
ბაკური
ჯახაია
ER090127
37
მაგული
ხარებავა
01024008447
0,2
 სახელიგვარითანამდებობა
ნიკა
გვარამია
გენერალური დირექტორი
ირაკლი
ნიჟარაძე
ფინანსური დირექტორი
თამთა
მურადაშვილი
დირექტორი
დიმიტრი
საძაგლიშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 18/05/19), თანამგზავრული(საქართველო - 18/05/19), ინტერნეტი(საქართველო - 18/05/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 18/05/19)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო ტელემაუწყებლობა
18.04.2019 2019-9-5(გ-19-2/503) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს