პირი - ჭადრაკი ტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გენადი
უჩუმბეგაშვილი
35001009520
40
ზაზა
ლომინაძე
60002008381
40
კახაბერი
ვარადაშვილი
01014000880
20
 სახელიგვარითანამდებობა
გენადი
უჩუმბეგაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
ჭადრაკის თემატიკა
ქართული, რუსული, ინგლისური12
ინტერნეტი(საქართველო - 01/05/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/05/19)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ჭადრაკის თემატიკა
11.04.2019 2019-4-11(228/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს