პირი - ჭადრაკი ტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გენადი
უჩუმბეგაშვილი
35001009520
40
ზაზა
ლომინაძე
60002008381
40
კახაბერი
ვარადაშვილი
01014000880
20
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გენადი
უჩუმბეგაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
ჭადრაკის თემატიკა
ქართული, რუსული, ინგლისური12
ინტერნეტი(საქართველო - 01/05/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/05/19)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ჭადრაკის თემატიკა
11.04.2019 2019-4-11(228/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს