პირი - ჯი ემ ეს
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
თინათინი
ჯანაშვილი
11001005245
20
ოთარი
კაკაბაძე
01017025233
80
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გვანცა
არეშიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტი/მუსიკა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 07/04/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 07/04/19)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
07.03.2019 2019-3-7(133/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს