პირი - ტვ საფერავი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ალექსანდერ
კოსტაროვი
01008051717
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ალექსანდერ
კოსტაროვი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სოფლის მეურნეობა
ქართული, რუსული, ინგლისური12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 24/02/19), ინტერნეტი(საქართველო - 24/02/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 24/02/19)
უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
თემატური და სპეციალიზებული გადაცემების მომზადება და ტელემაუწყებლობა.
24.01.2019 2019-1-24(34/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს