პირი - აგრომედია
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ამირანი
დევდარიანი
01009014948
40
გიორგი
ტუღუში
01018005924
35
ნინო
მუკნიაშვილი
01011073206
25
 სახელიგვარითანამდებობა
ნინო
მუკნიაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სოფლის მეურნეობა/საგანმანათლებლო
ქართული, რუსული, ინგლისური12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 28/12/18), ინტერნეტი(საქართველო - 28/12/18), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 28/12/18)
უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
13.12.2018 2018-12-13(702/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს