პირი - აგრომედია
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ამირანი
დევდარიანი
01009014948
40
რამაზი
ბაბალაშვილი
01011011989
60
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
რამაზი
ბაბალაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სოფლის მეურნეობა/საგანმანათლებლო
ქართული, რუსული, ინგლისური12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 28/12/18), ინტერნეტი(საქართველო - 28/12/18), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 28/12/18)
უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
13.12.2018 2018-12-13(702/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს