პირი - სმარტნეტი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
თეიმურაზ
ცაგარეიშვილი
01030013260
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
თეიმურაზ
ცაგარეიშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.2 რადიომაუწყებლობის ტრანზიტი
23.01.2020  
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი/მუსიკალური, შემეცნებითი
ქართული12
ინტერნეტი( საქართველო - 01/04/18),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი)
გასართობი/მუსიკალური, შემეცნებითი კონტენტის გაშვება;
14.12.2017 2017-12-14(812/1) გატარება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
გასართობი/მუსიკალური, შემეცნებითი
ქართული12
ინტერნეტი( საქართველო - 01/04/18),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი)
გასართობი/მუსიკალური, შემეცნებითიხასიათის კონტენტის გაშვება;
14.12.2017 2017-12-14(812/1) გატარება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
მუსიკალური-როკი
ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული12
ინტერნეტი( საქართველო - 01/02/20),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 01/02/20),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მუსიკალური-როკი
07.02.2020 2020-1-30(გ-20-1/64) გატარება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
მუსიკალური-ჯაზი
ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული12
ინტერნეტი( საქართველო - 01/02/20),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 01/02/20),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მუსიკალური-ჯაზი
07.02.2020 2020-1-30(გ-20-1/64) გატარება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
მუსიკალური-კლასიკა
ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული12
ინტერნეტი( საქართველო - 01/02/20),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 01/02/20),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მუსიკალური-კლასიკა
07.02.2020 2020-1-30(გ-20-1/64) გატარება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
მუსიკალური-პოპი
ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული12
ინტერნეტი( საქართველო - 01/02/20),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 01/02/20),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მუსიკალური-პოპი
07.02.2020 2020-1-30(გ-20-1/64) გატარება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
მუსიკალური-რელაქსი
ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული12
ინტერნეტი( საქართველო - 01/02/20),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 01/02/20),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მუსიკალური-რელაქსი
07.02.2020 2020-1-30(გ-20-1/64) გატარება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
მუსიკალური-ელექტრონული
ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული12
ინტერნეტი( საქართველო - 01/02/20),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 01/02/20),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მუსიკალური-ელექტრონული
07.02.2020 2020-1-30(გ-20-1/64) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს