პირი - მედ ეფემი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ირაკლი
ბანძელაძე
60001035050
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ირაკლი
ბანძელაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B199
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა19.10.201719.10.2027 691/1  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სამედიცინო
ქართული, ინგლისური, რუსული14
ინტერნეტი(საქართველო - 02/07/17), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 02/07/17)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სამედიცინო გადაცემები
15.06.2017 2017-6-15(402/1) გატარება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
კულინარია
ქართული, ინგლისური, რუსული14
ინტერნეტი(საქართველო - 01/09/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/09/19)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ქართული კერძების პოპულარიზაცია
01.08.2019 2019-8-1(გ-19-1/457) გატარება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტული
ქართული, ინგლისური, რუსული14
ინტერნეტი(საქართველო - 01/09/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/09/19)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საქართველოში მიმდინარე სპორტული თამაშების პირდაპირი ეთერით ტრანსლირება; სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.
01.08.2019 2019-8-1(გ-19-1/458) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს