პირი - ალგოგინი ენტერტაინმენტ მედია გრუპი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი/გასართობი
ქართული, ინგლისური, რუსული12
ინტერნეტი( საქართველო - 01/05/17),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
შემეცნებით/გასართობი მაუწყებლობა
23.03.201731.12.2500 2022-10-25(გ-22-03/2484) შეჩერებაჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს