პირი - 42 პარალელი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს დატაკომი
412706362
10
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ავთანდილი
ლომინაძე
60001004945
30
აკაკი
ჟორჟოლიანი
60003002008
20
გიორგი
ყუფარაძე
60001011082
30
თემური
ჭარელაშვილი
60001026964
10
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ავთანდილი
ლომინაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B191
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა13.04.201713.04.2027 255/1  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
მუსიკალური/ შემეცნებითი/გასართობი
ქართული24
ინტერნეტი( საქართველო - 16/09/17),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 16/09/17),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ფორმატი მოიცავს როგორც მუსიკალურ, ასევე შემეცნებით, შემეცნებით-გასართობ, საგანმანათლებლო, მიმოხილვით, დოკუმენტურ და ინტელექტუალურ პროგრამებს.
16.03.2017 2017-3-16(166/1) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს