პირი - სეტანტა ჯორჯია
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ლევან
მაჭავარიანი
01024044742
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ლაშა
მაჭავარიანი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტი
ქართული, ინგლისური, რუსული18
ინტერნეტი(საქართველო - 01/02/17), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/02/17)
ფასიანი (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
არხი მაყურებელს შესთავაზებს setanta sports-ის და setanta sports+-ის კონტენტს ქართულად, ინგლისურად და რუსულად, ასევე მოამზადებს საკუთარ გადაცემებს საქართველოში ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების შესახებ და განათავსებს სამაუწყებლო ბადეში
17.01.2017 2017-1-17(27/1) გატარება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტი
ქართული, რუსული, ინგლისური18
ინტერნეტი(საქართველო - 01/02/17), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 17/01/17)
ფასიანი (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
არხი მაყურებელს შესთავაზებს setanta sports-ის და setanta sports+-ის კონტენტს ქართულად, ინგლისურად და რუსულად, ასევე მოამზადებს საკუთარ გადაცემებს საქართველოში ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების შესახებ და განათავსებს სამაუწყებლო ბადეში
17.01.2017 2017-1-17(27/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს