პირი - რაგბი ტვ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ლევანი
სიხარულიძე
01030053696
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ლევანი
სიხარულიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტული
ქართული, რუსული, ინგლისური, ფრანგული14
ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო), ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 27/03/18)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ციფრული)
სპორტული გადაცემები
25.08.2016 2018-3-27(169/2) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს