პირი - მედია კორპორაცია
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი









საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები








იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ლელა
ასლანიკაშვილი
01010007235
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ლელა
ასლანიკაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
საბავშვო/შემეცნებითი, გასართობი
ქართული24
ინტერნეტი(საქართველო - 01/09/16), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/09/16)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საბავშვო, შემეცნებითი, გასართობი
07.07.2016 2016-7-7(460/1) გატარება


















ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს